top of page

معرفی باهمادآناهیتا یک سازمان جهانی مستقر در رم است که متعهد به ارائه بستری برای بهبود موقعیت اجتماعی ایرانیان در داخل و خارج از کشور است.
 

iran lion and sun flag

درخواست هموندی
 
صدای خود را به گوش دیگران برسانید

حمایت

از ما برای انجام ماموریت خود برای ایران حمایت کنید

رویدادها

No upcoming events at the moment

پروژه ها

خدمات

bottom of page