top of page
< Back

آیسان احمدی کار خود را در ایران با تحصیل در رشته مهندسی کامپیوتر آغاز کرد. در سال 2013، در سن 20 سالگی، او به ایتالیا نقل مکان کرد تا کشوری را که از کودکی دوستش داشته و مجذوب غنای هنری و فرهنگی آن شده بود، کشف کند. در اینجا، او تحصیلات خود را در رشته مهندسی ساختمان ادامه داد و از همان سال های اولیه اقامت در ایتالیا، مشاغل مختلفی را انجام داد که اشتیاق او را برای مدیریت مسئولیت های مختلف نشان داد. در حال حاضر، او یک کارآفرین است که با افراد از ملیت‌های مختلف همکاری می‌کند و توانایی ادغام با افراد و فرهنگ‌های مختلف را نشان می‌دهد. علاوه بر این، آیسان مهارت های شخصی خود را برای انجام فعالیت های سیاسی و فرهنگی با هدف دفاع از منافع مردم خود در ایران به کار می گیرد.

آیسان احمدی

روابط عمومی

bottom of page