top of page
< Back

شاهین قدسی متولد اسفند 1367 است. با تجربه در مدیریت بازرگانی، متالورژی، فناوری اطلاعات و ارتباطات بین المللی. او در سال 2014 در ایتالیا اقامت گزید. او یک شرکت در بخش فناوری اطلاعات و تجارت تاسیس کرد. حرفه او شامل نقش های اداری است که در حال حاضر مشغول مطالعه ارتباطات بین المللی است. او به چندین زبان از جمله فارسی، انگلیسی، ایتالیایی، ترکی، آذربایجانی و کردی صحبت می کند.
او همواره کنجکاوی عمیقی برای تحقیق در تاریخ و فرهنگ ملل مختلف نشان داده است. این اشتیاق او را به کشف و درک تفاوت‌های ظریف سنت‌ها و روابط بین‌فرهنگی سوق داد و دوستی بین کشورهای مختلف را ترویج کرد. این بعد از زندگی او بیشتر او را غنی کرده است، چشم انداز جهانی او را گسترش داده و به رشد شخصی و حرفه ای او کمک می کند.

شاهین قدسی

دبیر

bottom of page